Schönfeld & Co Nemovitosti

Schönfeld & Co Nemovitosti

INVESTICE DO PRÉMIOVÝCH NEMOVITOSTÍ

Získejte očekávaný výnos 5 % ročně v novém nemovitostním fondu

POKRAČOVAT

O novém fondu

Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., Podfond Prémiové nemovitosti je speciálním fondem nemovitostí se zaměřením na investice do residenčních a komerčních nemovitostí. Cílem fondu je vytvoření kvalitního a stabilního prémiového portfolia výnosových realit. Prostřednictvím pravidelných příjmů z nájmů a růstu tržní hodnoty nemovitostí fond investorům nabízí dlouhodobé reálné zhodnocení investovaných prostředků.

Strategie prémiového realitního fondu je založena na staletími prověřených konzervativních hodnotách rodiny Schönfeldů s cílem dlouhodobě dosahovat průměrného zhodnocení ve výši 5 % ročně.*

 

* Očekávaná čistá roční průměrná výkonnost, která není zárukou přesného výnosu fondu v jednotlivých letech.

Schönfeld & Co Nemovitosti
5 %

očekávaný roční výnos

4 MLD KČ

objem aktiv mateřské
skupiny RSBC

21 let

historie investiční
skupiny

PRO KOHO JE FOND URČEN

Nový realitní fond jsme vystavěli pro zájemce o investice do prémiových nemovitostí na dobré adrese, kteří se chtějí spolehnout na historií ověřenou tradici investování do fyzických aktiv a jejich odolnost v dobách případných turbulencí na finančních trzích. Investiční strategie fondu se opírá o pravidelný tok nájemních příjmů a dlouhodobý očekávaný růst tržní hodnoty prémiových residenčních a komerčních nemovitostí v České republice a sousedních zemích. Fond je díky nízké vstupní investici určen běžným klientům, kteří preferují investice s nižším kolísáním a dobrou šancí na kladné zhodnocení v kalendářním roce. Fond využijí také privátní investoři, kteří usilují o rozložení majetku mezi různé druhy investičních aktiv, mezi nimi kvalitní nemovitosti.

Aktuality

NAŠE STRATEGIE A CÍLE

Naše investiční strategie se liší od ostatních nemovitostních fondů: Kupujeme prémiové domy a komerční objekty na prestižních adresách, kde budou lidé chtít bydlet či pracovat i v budoucnosti utvářené moderními trendy a dlouhodobými strukturálními změnami v ekonomice. Pořizujeme objekty v dobrém stavu nebo je do dobrého stavu uvádíme. Kondice nemovitosti a její cena, očekávaný výnos, dobrá adresa, ekologická stopa, stabilita nájemníků, genius loci nebo občanská vybavenost... To jsou namátkou faktory, které zvažujeme před pořízením nemovitosti do portfolia fondu.

DOSÁHNOUT ZAJÍMAVÝ VÝNOS

Velmi nízké úrokové sazby s námi díky trvalým změnám v globální ekonomice  zůstanou dlouhodobě. Českým investorům přinášejí velký otazník, jak zhodnocovat své korunové úspory a investovat finanční majetek. Investice do nemovitostního fondu je podle nás jednou jednoduchých a efektivních možností, jak uchovat reálnou hodnotu penězdlouhodobě dosáhnout zajímavého zhodnocení finančních prostředků.

NAŠE STRATEGIE A CÍLE

Graf vývoje hodnoty investičních akcií

Počáteční hodnota = 100.0

476 MIL. KČ

objem majetku fondu

1.1451

cena za kus

+ 14.5 %

výnos fondu*

* Procentuální zhodnocení investičních akcií třídy I od založení 07/2020 do 07/2021. Cena za kus je poslední stanovená cena akcií. Objem majetku fondu k 09/2021.

Schönfeld & Co Nemovitosti

 

SEZNAMTE SE S BENEFITY, KTERÉ S FONDEM ZÍSKÁTE!

Profitujte ze dvou výnosů

Profitujte ze dvou výnosů

Jako investor ve fondu těžíte z kalendářně pravidelných příjmů z nájmů a také z očekávaného dlouhodobého růstu tržní hodnoty nemovitostí. Významnou část majetku fond investuje do prémiových residenčních nemovitostí. Oproti komerčním nemovitostem sice poskytují nižší nájemní výnos, nicméně v kvalitních městských lokalitách se historicky vyznačují dlouhodobým růstem cen a menšími výkyvy hodnoty v dobách ekonomického útlumu.

Uchovejte reálnou hodnotu svého majetku

Uchovejte reálnou hodnotu svého majetku

Ceny nemovitostí v dlouhodobém horizontu zpravidla velmi spolehlivě drží krok s inflací. Navíc se u komerčních nemovitostí, do kterých fond investuje, používají u nájemních smluv tzv. inflační doložky, které automaticky navyšují nájem u dlouhodobých nájemců. Oba tyto faktory podporují kladné zhodnocení fondu.

Nesázejte na jedinou kartu

Nesázejte na jedinou kartu

Fond za vás investuje do komerčních a residenčních nemovitostí v prověřených lokalitách, čímž redukuje riziko spojené s jednou konkrétní nemovitostí. Jednoduše tak získáte podíl na více nemovitostech i s nižším objemem investice.

Ušetřete správnou daňovou optimalizací

Ušetřete správnou daňovou optimalizací

Výnos z investice do nemovitostního fondu je u fyzických osob po 3 letech osvobozen od daně z příjmů. Navíc výnosy samotného fondu jsou na rozdíl od běžných společností zdaněny pouze 5% sazbou daně z příjmů.

Investujte bezpečněji s renomovaným správcem

Investujte bezpečněji s renomovaným správcem

Podílejte se na výnosech nemovitostí dosahovaných díky realitní a investiční expertize renomované skupiny, se kterou investují i nejbohatší čeští a slovenští investoři. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s vašimi penězi ve fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka.

 

O nás

Na začátku naší práce stála spousta zdevastovaného majetku vydaného po roce 1991 v restitucích rodině zakladatele investiční skupiny, Roberta Schönfelda. Vytrvalost, se kterou se společně s kolegy pustil do obnovy nemovitostí, konsistentní práce a moudrost při správě majetku ale přináší dobré plody. Jsou pro nás osvědčeným přístupem, který je součástí podstaty a filosofie naší skupiny. Náš správcovský a udržitelný pohled na investice, jejich neustálé zhodnocování, dnes s výhodami využívají jak jednotlivci, tak institucionální investoři.

 

O nás

Naše společnost disponuje týmem špičkových odborníků s rozsáhlými zkušenostmi jak v oblasti nemovitostních investic, tak i správy komerčních a residenčních nemovitostí.

Robert Schönfeld
Zakladatel a vlastník
Miloš Filip

Miloš Filip, CFA

Managing Director

KOMPETENCE

 

  • speciální fondy kolektivního investování
  • fondy kvalifikovaných investorů
 Jan Ditz

Jan Ditz

Chief Financial Officer

KOMPETENCE

 

  • kapitálová struktura skupiny a cash management
  • bankovní financování

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název podfondu Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti (dále Podfond)
Fond Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
Typ fondu Speciální fond nemovitostí
Investiční strategie Investice do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech
Investiční horizont Min. 5 let
Zahájení a konec upisovacího období 29. 6. 2020 - 29. 9. 2020
Měna CZK
Cenný papír Investiční akcie třídy I
ISIN investiční akcie, třída I CZ0008045127
Minimální investice 500 CZK pravidelně nebo 10 000 CZK jednorázově
Minimální objem odkupu Není stanoven / jedná se o 1 ks investiční akcie
Vstupní poplatek Až 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek Až 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií (po 3 letech 0 %)
Manažerský poplatek, třída I Max 1,5 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu
Manažerský poplatek, třída P Max. 0,50 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu (aplikuje se pouze v případě růstu hodnoty investiční akcie třídy I a pro rok 2020 je hodnota 0 %)
Celková nákladovost (TER) Až 2,50 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu
Syntetický ukazatel rizik (SRI) 3 (ze 7 stupňů)
Obhospodařovatel a administrátor Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Orgán dohledu Česká národní banka
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor BDO Audit s.r.o.

Výše výstupního poplatku vzhledem k investičnímu horizontu

Ke stažení

Výroční zpráva podfondu za rok 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. - podfond Prémiové nemovitosti Výroční zpráva za rok 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Zobrazit více

Upozornění

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu příslušného fondu a podfondu, které jsou dostupné elektronicky na stránkách www.schonfeldfondy.cz v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle obhospodařovatele investičních fondů Conseq a dále též u smluvních partnerů. V depozitářské smlouvě neexistují ujednání, která by umožnila převod nebo další použití majetku Podfondu Depozitářem. Fond dále neudělil žádnému z investorů zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu. 

Kontakt pro investory

Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Rybná 682/14
Praha 1  110 00
Tel: 225 988 225
Email:
fondy@conseq.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies
OK