Schönfeld & Co Nemovitosti

Schönfeld & Co Nemovitosti

INVESTICE DO PRÉMIOVÝCH NEMOVITOSTÍ

Získejte očekávaný výnos 5 % ročně v novém nemovitostním fondu

POKRAČOVAT

O novém fondu

Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., Podfond Prémiové nemovitosti je speciálním fondem nemovitostí se zaměřením na investice do residenčních a komerčních nemovitostí. Cílem fondu je vytvoření kvalitního a stabilního prémiového portfolia výnosových realit. Prostřednictvím pravidelných příjmů z nájmů a růstu tržní hodnoty nemovitostí fond investorům nabízí zajímavé dlouhodobé reálné zhodnocení investovaných prostředků.

Strategie prémiového realitního fondu je založena na staletími prověřených konzervativních hodnotách rodiny Schönfeldů s cílem dlouhodobě dosahovat průměrného zhodnocení ve výši 5 % ročně.*

 

* Očekávaná čistá roční průměrná výkonnost, která není zárukou přesného výnosu fondu v jednotlivých letech.

Aktuality

Schönfeld & Co Nemovitosti
5 %

dlouhodobý průměrný
očekávaný výnos

8 MLD KČ

objem aktiv mateřské
skupiny RSBC

25 let

historie investiční
skupiny

PRO KOHO JE FOND URČEN

Věříme promyšlenému spojení cihel a betonu. Věříme investicím, na které se dá sáhnout. Nový realitní fond jsme vystavěli pro zájemce o investice do prémiových nemovitostí na dobré adrese, kteří preferují spolehnout se na historickou tradici investování do fyzických aktiv a jejich odolnost v dobách turbulencí na finančních trzích. Investiční strategie fondu se opírá o pravidelný tok nájemních příjmů a dlouhodobý očekávaný růst tržní hodnoty prémiových residenčních a komerčních nemovitostí v České republice a sousedních zemích. Fond je díky nízké vstupní investici určen běžným klientům, kteří preferují investice s nižším kolísáním a dobrou šancí na kladné, pravidelné zhodnocení v kalendářním roce. Fond využijí také privátní investoři, kteří usilují o rozložení majetku mezi různé druhy investičních aktiv. Mezi nimi mají kvalitní nemovitosti prémiové místo.

VIDEO NOVINKY

NAŠE STRATEGIE A CÍLE

Naše investiční strategie se liší od ostatních nemovitostních fondů: Pořizujeme prémiové domy a komerční objekty na prestižních adresách, kde budou lidé chtít bydlet či pracovat i v budoucnosti utvářené moderními trendy a dlouhodobými strukturálními změnami v ekonomice. Kupujeme objekty v dobrém stavu nebo je do dobrého stavu uvádíme. Kondice nemovitosti a její cena, očekávaný výnos, dobrá adresa, ekologická stopa, stabilita nájemníků, genius loci nebo občanská vybavenost... To jsou nejdůležitější faktory, které zvažujeme před pořízením nemovitosti do portfolia fondu.

DOSÁHNOUT ZAJÍMAVÝ VÝNOS

Globální faktory vystřelily v r. 2022 inflaci a úrokové sazby vzhůru v České republice i ve světě. Českým investorům kombinace globálních rizik spojená s kolísáním cen akcií i dluhopisů na finančních trzích přináší otazníky: Jak co nejlépe ochránit korunové úspory? Jak v tomto prostředí investovat finanční majetek? Historie ukazuje, že investice do nemovitostního fondu je jednoduchou a efektivní možností, jak lze v inflačním prostředí dlouhodobě uchovat reálnou hodnotu peněz a dosáhnout stabilní zhodnocení finančních prostředků.

NAŠE STRATEGIE A CÍLE

Graf vývoje hodnoty investičních akcií

Počáteční hodnota = 100.0

998 MIL. KČ

objem majetku fondu

1.3943

cena za kus

+ 39.3% %

výnos fondu*

* Procentuální zhodnocení investičních akcií třídy I od založení 07/2020 do 05/2024. Cena za kus je poslední stanovená cena akcií. Objem majetku fondu k 05/2024.

Schönfeld & Co Nemovitosti

 

SEZNAMTE SE S BENEFITY, KTERÉ S FONDEM ZÍSKÁTE!

Profitujte ze dvou výnosů

Profitujte ze dvou výnosů

Jako investor ve fondu těžíte z kalendářně pravidelných příjmů z nájmů a také z očekávaného dlouhodobého růstu tržní hodnoty nemovitostí. Významnou část majetku fond investuje do prémiových residenčních nemovitostí. Oproti komerčním nemovitostem sice poskytují nižší nájemní výnos, nicméně v kvalitních městských lokalitách se historicky vyznačují dlouhodobým růstem cen a menšími výkyvy hodnoty v dobách ekonomického útlumu.

Uchovejte reálnou hodnotu svého majetku

Uchovejte reálnou hodnotu svého majetku

Ceny nemovitostí v dlouhodobém horizontu zpravidla velmi spolehlivě drží krok s inflací. Navíc se u komerčních nemovitostí, do kterých fond investuje, používají u nájemních smluv tzv. inflační doložky, které automaticky navyšují nájem u dlouhodobých nájemců. Oba tyto faktory podporují kladné zhodnocení fondu.

Nesázejte na jedinou kartu

Nesázejte na jedinou kartu

Fond za vás investuje do komerčních a residenčních nemovitostí v prověřených lokalitách, čímž redukuje riziko spojené s jednou konkrétní nemovitostí. Jednoduše tak získáte podíl na více nemovitostech i s nižším objemem investice.

Ušetřete správnou daňovou optimalizací

Ušetřete správnou daňovou optimalizací

Výnos z investice do nemovitostního fondu je u fyzických osob po 3 letech osvobozen od daně z příjmů. Navíc výnosy samotného fondu jsou na rozdíl od běžných společností zdaněny pouze 5% sazbou daně z příjmů.

Investujte bezpečněji s renomovaným správcem

Investujte bezpečněji s renomovaným správcem

Podílejte se na výnosech nemovitostí dosahovaných díky realitní a investiční expertize renomované skupiny, se kterou investují i nejbohatší čeští a slovenští investoři. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s vašimi penězi ve fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka.

 

O nás

Na začátku naší práce stála spousta zdevastovaného majetku vydaného po roce 1991 v restitucích rodině zakladatele investiční skupiny, Roberta Schönfelda. Vytrvalost, se kterou se společně s kolegy pustil do obnovy nemovitostí, konsistentní práce a moudrost při správě majetku ale přináší dobré plody. Jsou pro nás osvědčeným přístupem, který je součástí podstaty filosofie naší skupiny. Náš správcovský a udržitelný pohled na investice, jejich neustálé zhodnocování, dnes s výhodami využívají jak jednotlivci, tak institucionální investoři.

 

O nás

Naše společnost disponuje týmem špičkových odborníků s rozsáhlými zkušenostmi jak v oblasti nemovitostních investic, tak i správy komerčních a residenčních nemovitostí.

Robert Schönfeld
Zakladatel a vlastník
Miloš Filip

Miloš Filip, CFA

Managing Director

KOMPETENCE

 

  • speciální fondy kolektivního investování
  • fondy kvalifikovaných investorů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název podfondu Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti (dále jen "Fond")
Společnost Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
Typ fondu Speciální fond nemovitostí
Investiční strategie Investice do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech
Investiční horizont Min. 5 let
Měna CZK
Cenný papír Investiční akcie třídy I
ISIN investiční akcie, třída I CZ0008045127
Minimální investice 500 CZK pravidelně nebo 10 000 CZK jednorázově
Minimální objem odkupu Není stanoven / jedná se o 1 ks investiční akcie
Vstupní poplatek Až 5,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek 0 %
Manažerský poplatek, třída I Max 1,5 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu
Manažerský poplatek, třída P Max. 0,50 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu
(aplikuje se pouze v případě růstu hodnoty investiční akcie třídy I,
pro rok 2020 hodnota 0 %)
Celková nákladovost (TER) Až 2,01 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu
Syntetický ukazatel rizik (SRRI), Souhrnný ukazatel rizika (SRI) SRRI: 2 (ze 7 stupňů), SRI: 6 (ze 7 stupňů)
Obhospodařovatel a administrátor Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Orgán dohledu Česká národní banka
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor BDO Audit s.r.o.

Ke stažení

Statut 3.7.2024Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Brožura pro investory 15.5.2024Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Zobrazit více
Výroční zpráva za rok 2023Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Výroční zpráva fondu za rok 2023Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s Statut 7.12.2023Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Pololetní zpráva 2023Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Pololetní zpráva 2023Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti PRIIPS KIID třída I 28.7.2023Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Statut 30.6.2023Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Výroční zpráva za rok 2022Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti Výroční zpráva fondu za rok 2022Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s PRIIPS KIID třída P 1. 11. 2022Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. PRIIPS KIID třída I 1. 11. 2022Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Pololetní zpráva 2022Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti Zrušení výstupních poplatků z podfondu od 1. 4. 2022Rozhodnutí představenstva o změně dodatku č. 1 statutu Společnosti Statut fondu Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. od 1. 4. 2022Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Dodatek statutu fondu od 1.4.2022Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti UCITS KIID Třída I 7. 1. 2022Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. UCITS KIID Třída P 7. 1. 2022Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Výroční zpráva za rok 2021Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti Výroční zpráva fondu za rok 2021Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s Zpráva auditora za rok 2021Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti Zpráva auditora za rok 2021 Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s Statut 8.3.2021Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Výroční zpráva za rok 2020Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti Výroční zpráva fondu za rok 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s Mimořádný obchodní den 12. 10. 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Veřejná výzva k úpisu 29. 6. 2020investičních akcií třídy I Veřejná výzva k úpisu 29. 6. 2020investičních akcií třídy P Statutu fondu od 15.6.2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Statut 15.6.2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Dodatek statutu fondu od 15.6.2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti PRIIPS KIID třída I 8.6.2020.Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. - podfond Prémiové nemovitosti PRIIPS KIID třída I 8. 6. 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. PRIIPS KIID třída P 8. 6. 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. UCITS KIID třída I 8. 6. 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. UCITS KIID třída P 8. 6. 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Pololetní zpráva 2020Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. Politika udržitelnostiSchönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
Zobrazit méně

Upozornění

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu příslušného fondu a podfondu, které jsou dostupné elektronicky na stránkách www.schonfeldfondy.cz v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle obhospodařovatele investičních fondů Conseq a dále též u smluvních partnerů. V depozitářské smlouvě neexistují ujednání, která by umožnila převod nebo další použití majetku Podfondu Depozitářem. Fond dále neudělil žádnému z investorů zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu. 

Kontakt pro investory

Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Rybná 682/14
Praha 1  110 00
Tel: 225 988 225
Email:
fondy@conseq.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.